Đào tạo giáo dục mầm non, đào tạo kế toán doanh nghiệp, đào tạo quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin

Trường trung cấp Á Châu chuyên đào tạo các ngành nghề giáo dục mầm non, kê toán doanh nghiệp, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin tại huyện gò dầu - tỉnh tây ninh,Việt Nam.

Trang chủ / Thời khóa biểu / T18A1DNM-CS (ĐIỆN - PHƯỚC ĐÔNG)

Tiêu đề : T18A1DNM-CS (ĐIỆN - PHƯỚC ĐÔNG)

Ngày đăng: 12/1/2018 10:15:00 AM

 Trường Trung Cấp Á Châu

        Phòng Đào Tạo

THỜI KHÓA BIỂU CƠ SỞ 1

Chuyên ngành: Điện Công Nghiệp & Dân Dụng

Lớp: T18A1DNM-CS

 

                                                                      (Áp dụng từ ngày 02/03/2020- 08/03/2020) 

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

 

 

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

(11/15) 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 

 

Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

(10/15)

 

 

 Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

(12/15)

 

 

                                                                   Áp dụng từ ngày 09/03/2020 - 15/03/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật    

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 

 

   Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

(14/15)

TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(1/28)

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

   

  Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

(13/15)

  Điều khiển lập trình (PLC)

Thầy Bình 

(15/15)

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(2/28)

 

 

                                                      Áp dụng từ ngày 16/03/2020 - 22/03/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật   

Sáng

(7h30 - 11h)

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(1/34)

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(3/34) 

 

  TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(1/34)

TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(3/28)

 

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(2/34) 

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(4/34)   

  

 TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(2/34)

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(4/28)

 

 

                                                                     Áp dụng từ ngày 04/05/2020 - 10/05/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật   

Sáng

(7h30 - 11h)

 ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN

Thầy Khắc

(1/10)

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(5/28) 

 

  TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(3/28)

ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN

Thầy Khắc

(3/10)

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(5/34)

 

Chiều

(13h30 - 17h)

ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN

Thầy Khắc

(2/10)

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(6/28)   

  

 TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(4/28)

ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN

Thầy Khắc

(4/10)

TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(6/34) 

 

                                                                       Áp dụng từ ngày 18/05/2020 - 24/05/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật   

Sáng

(7h30 - 11h)

 ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN

Thầy Khắc

(7/10)

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(9/28) 

TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(11/34) 

  TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(7/28)

ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN

Thầy Khắc

(9/10) 

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(13/34)

 

Chiều

(13h30 - 17h)

ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN

Thầy Khắc

(8/10)

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(10/28)   

TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(12/34)  

 TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(8/28)

ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN KHÍ NÉN

Thầy Khắc

(10/10)

TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

14/34) 

 

                                                   Áp dụng từ ngày 25/05/2020 - 31/05/2020)

Buổi - Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật   

Sáng

(7h30 - 11h)

 

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(11/28) 

TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(15/34) 

  TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(9/28)

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(13/28) 

 TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(17/34)

 

Chiều

(13h30 - 17h)

 

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(12/28)   

TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

(16/34)  

 TH SỬA CHỮA ĐIỆN

Thầy Thịnh

(10/28)

 TH TRANG BỊ ĐIỆN, ĐIỆN TỬ CB

Thầy Bình

(14/28) 

TH ĐIỆN CƠ BẢN

Thầy Chơn

18/34)